Idea Bank

Idea Bank – to nazwa, którą każdy słyszał z pewnością chociaż raz. Jest to bank funkcjonujący na polskim rynku od wielu już lat, zaś jego działania ukierunkowane są przede wszystkim na obszar małych i średnich przedsiębiorstw.

Idea Bank został założony w 1991 r. Najpierw znany był jako Polbank, później zaś jako Opel Bank Polska. W 2001 r. nastąpiła kolejna zmiana nazwy – tym razem na GMAC Bank Polska. Kilka lat później – w 2010 r. – doszło do przejęcia banku przez Getin Holding, co pociągnęło za sobą m.in. nadanie nowej nazwy, która przetrwała do dzisiaj, a mianowicie Idea Bank S.A. Od 2010 r. spółka postawiła również na budowę grupy kapitałowej, a w 2015 r. zadebiutowała na Giełdzie Papierów Wartościowych. W III kwartale 2017 r. Idea Bank posiadał na terenie kraju 55 placówek własnych.

Idea Bank – oferta

Najważniejszym obszarem działalności, na którym skupia się Idea Bank, jest rynek przedsiębiorstw – ze szczególnym naciskiem na mikro- i małe przedsiębiorstwa, w tym firmy jednoosobowe. Głównym założeniem, jakim kieruje się Idea Bank, jest ułatwienie funkcjonowania małym i średnim przedsiębiorcom na konkurencyjnym rynku, gdzie bez odpowiedniego wsparcia finansowego takie podmioty mają mniejsze szanse na przetrwanie i rozwój. Idea Bank proponuje im szeroką gamę produktów, na którą składają się m.in. kredyty inwestycyjne, z zabezpieczeniem w formie hipoteki, a także mikropożyczki.

Oprócz tego ofertę banku tworzą:

– produkty depozytowe: depozyty terminowe, depozyty negocjowane, rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe, rachunki oszczędnościowe,

– produkty inwestycyjne: są one połączone z towarzystwami funduszy inwestycyjnych,

– usługi doradcze dotyczące: finansowania działalności gospodarczej, sposobów inwestowania, obsługi księgowej firm.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *